TEORI KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK MATEMATIK

Gabungan: TU Gabrovo
Resolusi: Kumpulan | Tempoh: Satu hingga dua jam

Gambaran keseluruhan


Matlamat

Objektifnya adalah untuk mengkaji teori kebarangkalian dan statistik matematik dengan menerapkan pendekatan pengajaran / pembelajaran moden - iaitu beberapa aplikasi sistem matematik komputasi (leaple, MathCad, Excel dan Mathematica)

Objektif Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini pelajar akan dapat: • menggunakan aplikasi sistem matematik komputasi Мaple, MathCad, Excel dan Mathematica untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan dalam teori kebarangkalian dan statistik matematik; • menyedari penyelidikan saintifik.

Konteks

Pengetahuan yang diperoleh melalui CMS mempunyai watak universal yang membawa kepada pengembangan kecekapan utama khas "penguasaan CMS". Lebih-lebih lagi, motivasi dan minat untuk belajar matematik semakin meningkat, timbul keperluan untuk refleksi dan pengendalian diri, serta peningkatan prestasi.