Mekanisme Skala Kecil Gear dan Pautan


Resolusi: Kumpulan | Tempoh: Tidak sampai satu jam

Gambaran keseluruhan


Matlamat

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh pelajar yang berbeza kinematik putaran adalah ketidakupayaan untuk 'membayangkan' gerakan berputar yang sebenarnya. Walaupun terdapat banyak demonstrasi didokumentasikan yang terdapat di internet, para pelajar masih memerlukan untuk melihat dan memerhatikan pergerakan dalam keadaan masa nyata. Oleh itu, adalah perlu untuk mengembangkan kaedah pembelajaran yang dapat digunakan pelajar secara aktif dalam prosesnya. Kualiti pembelajaran tidak hanya berlaku pada bentuk εμφάνιση proses dijalankan juga pada isi apa yang diajar dan isi itu disampaikan. Demonstrasi adalah belajar pembelajaran yang aktif dan konstruktif. Ia merupakan proses yang menarik yang dapat digunakan untuk warna konsep dan menarik perhatian dan motivasi pelajar kerana menunjukkannya nampak dan jelas. Ia dapat membantu para pelajar dalam mengembangkan idea mereka dan berkaitan konsep dengan kehidupan sebenar mereka. Oleh itu, demonstrasi interaktif boleh menjadi penyelesaian untuk masalah tersebut.

Objektif Pembelajaran

Objektif pembelajaran pertama adalah untuk menggariskan urutan aktiviti yang dirancang untuk masalah kesukaran pelajar dan juga untuk membantu pelajar tidak ketinggalan model penjelasan untuk fenomena kompleks yang terlibat dalam gerakan putaran. Secara amnya, urutan ini diteruskan melalui gabungan eksperimen sebenar dan simulasi komputer interaktif, yang dirancang untuk khas pengguna. Masalah, masalah salah satu perkara baru dari masalah ini. Akhirnya, keberkesanan urutan aktiviti dalam mempromosikan refleksi pelajar mengenai dinamika putaran asas diperlukan aktiviti eksperimen (radas demonstrasi, analisis teori, simulasi, ujian pra dan pasca demo) dan tindak balas (pemerolehan konsep).

Konteks

Masalah ini membantu pelajar konsep konsep dinamik dalam sistem kejuruteraan, dan pelajar akan dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah kinematik dan kinetik badan kaku dalam sistem kejuruteraan.