Mekanisme Skala Kecil Gear dan Pautan


Resolution: Group | Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh pelajar yang mempelajari kinematik putaran adalah ketidakupayaan untuk ‘membayangkan’ gerakan berputar yang sebenarnya. Walaupun terdapat banyak demonstrasi didokumentasikan yang terdapat di internet, para pelajar masih cenderung untuk menyentuh dan memerhatikan gerakan dalam keadaan masa nyata. Oleh itu, adalah perlu untuk mengembangkan kaedah pembelajaran yang dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam prosesnya. Kualiti pembelajaran tidak hanya bergantung pada bentuk bagaimana proses itu dijalankan tetapi juga pada isi apa yang diajar dan bagaimana isi itu disampaikan. Demonstrasi adalah pendekatan pembelajaran yang aktif dan konstruktif. Ia dianggap sebagai proses menarik yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep dan menarik perhatian dan motivasi pelajar kerana demonstrasi menjadikannya kelihatan dan jelas. Ia dapat membantu para pelajar dalam mengembangkan pemahaman konsep mereka dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sebenar mereka. Oleh itu, demonstrasi interaktif boleh menjadi penyelesaian untuk masalah tersebut.

Learning Objectives

Objektif pembelajaran pertama adalah untuk menggariskan urutan aktiviti yang dirancang untuk mengatasi kesukaran pelajar dan juga untuk membantu pelajar memperoleh unsur-unsur model penjelasan untuk fenomena kompleks yang terlibat dalam gerakan putaran. Secara amnya, urutan ini diteruskan melalui gabungan eksperimen sebenar dan simulasi komputer interaktif, yang dirancang untuk mengekalkan pemahaman pelajar. Di dalamnya, terletak salah satu perkara baru dari masalah ini. Akhirnya, keberkesanan urutan aktiviti dalam mempromosikan refleksi pelajar mengenai dinamika putaran asas dinilai berdasarkan aktiviti eksperimen (radas demonstrasi, analisis teori, simulasi, ujian pra dan pasca demo) dan tindak balas (pemerolehan konsep).

Context

Masalah ini membantu pelajar memahami konsep dinamik dalam sistem kejuruteraan, dan pelajar akan dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah kinematik dan kinetik badan kaku dalam sistem kejuruteraan.