Mengajar mengenai pengoptimuman perjalanan menggunakan graf dan analisis sentimen

Gabungan: Universiti Malaya
Resolusi: Kumpulan | Tempoh: Lebih dari empat jam

Gambaran keseluruhan


Matlamat

Untuk membuat pelajar memahami konsep pengoptimuman perjalanan dengan mempertimbangkan jalan terpendek dan analisis sentimen

Objektif Pembelajaran

1. Untuk memahami konsep jalan terpendek menggunakan graf; 2. Untuk memahami konsep analisis sentimen; 3. Untuk menghasilkan ringkasan jarak dan sentimen sebelum mengesyorkan pilihan terbaik. Setelah mencapai objektif di atas, para pelajar dapat memahami konsep pengoptimuman perjalanan.

Konteks

Aktiviti ini dirancang agar pelajar dapat memahami konsep pengoptimuman perjalanan.