Mengajar mengenai pengoptimuman perjalanan menggunakan graf dan analisis sentimen

Chi nhánh: University of Malaya
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hơn bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Untuk membuat pelajar memahami konsep pengoptimuman perjalanan dengan mempertimbangkan jalan terpendek dan analisis sentimen

Mục tiêu học tập

1. Untuk memahami konsep jalan terpendek menggunakan graf; 2. Untuk memahami konsep analisis sentimen; 3. Untuk menghasilkan ringkasan jarak dan sentimen sebelum mengesyorkan pilihan terbaik. Setelah mencapai objektif di atas, para pelajar dapat memahami konsep pengoptimuman perjalanan.

Bối cảnh

Aktiviti ini dirancang agar pelajar dapat memahami konsep pengoptimuman perjalanan.