FACTORÍA DE ROBOTS


ដំណោះស្រាយ៖ ក្រុម | រយៈពេល៖ ច្រើនជាងបួនម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

O obxectivo deste proxecto é a construcción dun Robot empregando material de refugallo, que teña unha altura máxima de 50cm e que se manteña en pe por si mesmo, sen apoios externos.

វត្ថុបំណងការសិក្សា

Buscar e seleccionar información nas redes. Manexar o procesador de textos. Traballar e colaborar en grupo. Empregar as ferramentas básicas do taller de tecnoloxía.

បរិបទ

Proposta dirixida a alumnado de 2º ESO. Traballaremos en grupos de tres persoas.