FACTORÍA DE ROBOTS


समाधान: समूह | अवधि: चार घण्टा भन्दा बढी

अवलोकन


गोलहरू

O obxectivo deste proxecto é a construcción dun Robot empregando material de refugallo, que teña unha altura máxima de 50cm e que se manteña en pe por si mesmo, sen apoios externos.

सिक्ने उद्देश्यहरू

Buscar e seleccionar información nas redes. Manexar o procesador de textos. Traballar e colaborar en grupo. Empregar as ferramentas básicas do taller de tecnoloxía.

प्रस्ग

Proposta dirixida a alumnado de 2º ESO. Traballaremos en grupos de tres persoas.