FACTORÍA DE ROBOTS


قرارداد: گروپ | دورانیہ: چار گھنٹے سے زیادہ

جائزہ


اہداف

O obxectivo deste proxecto é a construcción dun Robot empregando material de refugallo, que teña unha altura máxima de 50cm e que se manteña en pe por si mesmo, sen apoios externos.

سیکھنے کے مقاصد

Buscar e seleccionar información nas redes. Manexar o procesador de textos. Traballar e colaborar en grupo. Empregar as ferramentas básicas do taller de tecnoloxía.

خیال، سیاق

Proposta dirixida a alumnado de 2º ESO. Traballaremos en grupos de tres persoas.