FACTORÍA DE ROBOTS


Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hơn bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

O obxectivo deste proxecto é a construcción dun Robot empregando material de refugallo, que teña unha altura máxima de 50cm e que se manteña en pe por si mesmo, sen apoios externos.

Mục tiêu học tập

Buscar e seleccionar información nas redes. Manexar o procesador de textos. Traballar e colaborar en grupo. Empregar as ferramentas básicas do taller de tecnoloxía.

Bối cảnh

Proposta dirixida a alumnado de 2º ESO. Traballaremos en grupos de tres persoas.