Oпорните реакции на гредови елемент


Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Целта на занятието е да се определят опорните реакции на гредови елементи подложени на произволно външно натоварване и подпрени чрез различни по предназначение опори, като се използва специализиран софтуер SAP2000

Learning Objectives

В края на занятието обучаемите ще: • Могат да създават правилна геометрия на гредовите елементи в среда на SAP2000; • Могат да задават опори, които отнемат различни по брой степени на свобода чрез SAP2000; • Могат да задават материални характеристики на гредови елементи чрез SAP2000; • Могат да определят опорните реакции в гредови елементи чрез SAP2000.

Context

Най-често използваните конструктивни елементи в машиностроенето са гредовите елементи – болт, греда, вал, ос и други. Във всяка сглобена единица има детайли, които се схематизират като гредови елементи. Определянето на опорните реакции в тях е от основно значение за правилното определяне на конкретните размери, които трябва да имат гредовите елементи.