Menyiasat Artifak Perisian menggunakan Pengujian Statik Mengkaji-Semula

Affiliation: University of Malaya
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Tujuannya adalah untuk mengalami proses formal Uji Ulasan dalam memeriksa artefak Perisian untuk mengesan kecacatan.

Learning Objectives

Objektif Pembelajaran adalah: 1- memahami peranan dan tanggungjawab pasukan Test Review 2- mengalami proses pemeriksaan perisian melalui Review Test 3- mengesan kecacatan pada artefak perisian dan tahap kecacatan 4- menyediakan rancangan ujian dan hasil ujian rasmi.

Context

Ujian Perisian Semasa sangat tertumpu pada memeriksa kod program setelah pembangunan perisian dilakukan. Masalah utama kaedah ini ialah kecacatan didapati lewat dan pembangun harus menghabiskan lebih banyak masa untuk memperbaiki kod program daripada memperbaikinya menjadi lebih baik. Dalam Pengujian Perisian, terdapat pendekatan di mana penguji memungkinkan untuk memeriksa keseluruhan artefak perisian (termasuk kod program) sebelum penyelesaian pengembangan perisian selesai. Ini dipanggil Ujian Statik. Ulasan adalah salah satu teknik dalam Ujian Statik yang memungkinkan untuk mengesan kecacatan lebih awal dan melakukan secara formal. Untuk mengalami proses ini, artefak perisian digunakan untuk mencari kecacatan termasuk spesifikasi keperluan perisian, spesifikasi reka bentuk perisian, dan kod program.