Mengajar Pengurusan Risiko Projek menggunakan Lego Mindstorm

Affiliation: University of Malaya
Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Untuk membuat pelajar memahami konsep risiko dalam pengurusan projek.

Learning Objectives

Setelah menyelesaikan tugasan, pelajar akan dapat: 1. memahami konsep risiko dalam Projek Teknologi Maklumat; 2. memahami perbezaan antara risiko teknikal dan risiko pengurusan projek (berkaitan dengan kos, jadual, skop, kualiti, sumber, komunikasi, perolehan, dan pihak berkepentingan). 3. menghasilkan pendaftaran risiko.

Context

Aktiviti ini dirancang agar pelajar dapat memahami konsep risiko dalam projek teknologi maklumat. Pertama, pelajar menjalankan program Lego Mindstorm yang ada, dan meletakkan LEGO Mindstorm di atas kertas dengan cetakan persekitaran (iaitu taman yang mempunyai tasik). Pelajar perlu membincangkan mengenai ketidakpastian program tersebut yang membawa kepada bahaya kepada LEGO Mindstorm, jika ia diletakkan di atas kertas dengan cetakan persekitaran yang berbeza (iaitu, bangunan dengan tangga). Kemudian, untuk setiap ketidakpastian, pelajar diminta untuk membincangkan cara mengelakkan / mengurangkan kesan.