Mengajar Pemodelan Perisian dengan Kod Sumber dan Perilaku Perisian

Affiliation: University of Malaya
Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Membuat pelajar yang tidak mempunyai latar belakang sains komputer untuk memahami hubungan antara pemodelan aliran kawalan, kod sumber, dan bagaimana ini akan mempengaruhi tingkah laku perisian.

Learning Objectives

Setelah menyelesaikan tugasan, pelajar akan dapat: 1. memahami aliran kawalan dalam kod sumber python. 2. menganalisis urutan pengaruh fungsi pada aliran kawalan. 3. menghasilkan pemodelan perisian

Context

Aktiviti ini dirancang untuk pelajar yang baru menggunakan model dan kod sumber. Untuk memodelkan perisian, pelajar mesti memahami dengan baik hubungan antara keperluan dan kod sumber. Pertama, pelajar menjalankan kod sumber yang ada dan membincangkan mengenai aliran kawalan sistem. Kemudian, pelajar diminta untuk menukar urutan fungsi dalam kod sumber python, dan menjalankan program untuk meneroka perubahan aliran kawalan dalam perisian.