Memahami Konsep Algoritma Kawalan Aliran Menggunakan Dron dan Python/Droneblocks

Affiliation: FCSIT, University of Malaya
Resolution: Group | Duration: More than four hours

Overview


Goals

Modul ini bertujuan untuk pelajar menggunakan algoritma kawalan aliran untuk melakukan navigasi dron secara automatik. Pada akir modul ini, pelajar akan dapat menulis program Python/DroneBlocks menggunakan konsep kawalan aliran untuk menerbangkan dron mengikut laluan penerbangan yang telah ditetapkan.

Learning Objectives

- Memahami 3 konsep asas algoritma kawalan aliran di dalam pengaturcaraan. - Menggambarkan algoritma kawalan aliran menggunakan gambarajah seperti rajah aktiviti UML. - Simulasikan algoritma kawalan aliran menggunakan dron yang di bina menggunakan Python/DroneBlocks. - Mengambil peranan aktif semasa cabaran pengaturcaraan dron secara berkumpulan.

Context

Modul yang dicadangkan boleh digunakan untuk memberi pengenalan kepada konsep kawalan aliran di dalam pengaturcaraan Python/DroneBlocks, dan pada masa yang sama, memberi pendedahan kepada pelajar kepada teknologi pengaturcaraan dron dan automasi.