Mасов осов инерционен момент

Affiliation: TU Gabrovo
Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Целта на занятието е да се определи масовия осов инерционен момент като една от най-важните характеристики на тяло с произвона форма, посредством специализиран софтуер SOLIDWORKS и експериментален път.

Learning Objectives

В края на занятието обучаемите ще: • Ще знаят защо е необходимо да се знае стойността на търсената характеристика за всяко тяло което извършва ротационно движение; • Могат да определят осовия инерционен момент чрез SOLIDWORKS; • Ще добият практически знания за съвместно използване на експериментално оборудване и специализиран софтуер.

Context

Всеки в ежедневието се среща тела които извършват ротационно движение, от домакински уреди (като пералня и пасатор) до множество машини, някои от които са със сериозни размери. Определянето на осовия масов инерционен момент е от изключителна важност за правилното проектиране на тези въртящи се части.