Ψηφιακές δεξιότητες για απασχολησιμότητα και κοινωνική ένταξη

Affiliation: UTH
Resolution: Individual, Group
Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Συντάκτης προβλήματος: Olivier Heidmann Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν μια σειρά από εργασίες για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων, την επίλυση προβλημάτων και τις δεξιότητες αναλυτικής σκέψης σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από τον χώρο εργασίας. Θα παίξουν το παιχνίδι Employ, όπου βρίσκονται σε περιβάλλον εμπνευσμένο από το χώρο εργασίας και ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

Learning Objectives

Στο τέλος, οι μαθητές θα μπορούν: - Να χρησιμοποιούν το λογισμικό email, τον εξερευνητή αρχείων και το λογισμικό υπολογιστικού φύλλου - Να κάνουν αναζήτηση στο Διαδίκτυο αποτελεσματικά

Context

Σύμφωνα με το Grand Coalition for Digital Jobs, η οικονομία της γνώσης αναμένεται να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη στο εγγύς μέλλον. Πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας αναμένεται να απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Οι νέοι μαθητές με ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να περιθωριοποιηθούν επαγγελματικά στο μέλλον, λόγω ικανοτήτων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της αγοράς. Τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση, τα οποία στο παρόν προσελκύονται από θέσεις εργασίας με περιορισμένες απαιτήσεις εισόδου, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον αυξημένες επαγγελματικές προκλήσεις καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εργαζόμενους με υψηλή ειδίκευση.