НАДЕЖДНОСТ НА DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

Affiliation: TU Gabrovo
Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Целта на занятието е да се изчислят показатели по надеждност(reliability indicators) на електронна система(electronic system) – интензивност на отказите(failure rates) на елементите и системата, вероятността за безотказна работа(probability of failure-free operation) и вероятността за отказ(probability of failure), както и средното време до отказ(mean time to failure) на цялата електронна система.

Learning Objectives

В края на занятието обучаемите ще: - могат да изчисляват интензивност на отказите(failure rates) на електронни елементи; - вероятност за безотказна работа(probability of failure-free operation) на електронна система; - определят елементите, които влияят в най-голяма степен върху надеждността на електронната система.

Context

Надеждността(Reliability) е свойството на елементите и обекстите да запазват своите техничски показатели за определен период от време в дадени експлоатационни условия(environment condition) при определени електрически(electric and thermal modes) и топлинни режими. За нейното изчисление е необходимо детайлно познаване на електронната система(в случая DC/DC преобразувател(DC/DC converter), избор на методика за изчисление(MIL-HDBK-217F, FIDES, RDF2000, 217PLUS и др), както и определянето на електрическите и топлинни режими на вложените в системата елементи.