Πώς να κατανοήσετε την αξία της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI)

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual, Group
Duration: Two to four hours, More than four hours

Overview


Goals

Κάντε τους μαθητές να εκτιμήσουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και οι θεωρίες HCI κατά την ανάπτυξη λογισμικού.

Learning Objectives

- Να είστε σε θέση να αξιολογήσετε κριτικά ένα λογισμικό που βασίζεται σε μια σειρά διαφορετικών αναγκών χρήστη - Κατανοήστε τη θεωρία HCI και πώς μπορεί να βελτιώσει την αλληλεπίδραση των χρηστών

Context

Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν μια πρωτότυπη εφαρμογή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία γνωρίζουν. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα απλό παιχνίδι, ένας ιστότοπος που καταγράφει ορισμένα στοιχεία χρήστη και μόλις αναπτυχθεί το προϊόν θα αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικά άτομα, για παράδειγμα, έναν τυφλό χρήστη, ένα ηλικιωμένο άτομο με σοβαρές κινητικές βλάβες. Ο μαθητής θα λάβει τότε μια εκτίμηση για τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες και έπειτα πρέπει να επανασχεδιάσει το προϊόν για να καλύψει τις ανάγκες του χρήστη. Οι μαθητές θα πρέπει να ερευνήσουν τις θεωρίες και τις πρακτικές που εφαρμόζουν στο προϊόν τους.