Προσομοιωτής Εργαστηρίου Κυκλώματος

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual, Group
Duration: One to two hours, More than four hours

Overview


Goals

Η χρήση του Προσομοιωτή Εργαστηρίου Κυκλώματος (https://www.circuitlab.com/) ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν μέσω πειραματισμού και παρατήρησης. Το Εργαστήριο Κυκλώματος του Προσομοιωτή δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις μόνο έναν υπολογιστή και για ορισμένες λειτουργίες σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ως αποτέλεσμα, είναι η ευκολία να πειραματιστείτε και να μάθετε για το ηλεκτρικό κύκλωμα σχεδόν οπουδήποτε. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Κωνσταντίνος Χουλιάρας

Learning Objectives

Οι θεωρητικές διαλέξεις θα συνοδεύονται από σχήματα και ζωντανό πειραματισμό για να παρατηρήσετε οπτικά τις αλλαγές και να απαντήστε στις ερωτήσεις των μαθητών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων. Επίσης οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σχήματα και την προσομοίωση ως μέρος της εργασίας και του εργαστηρίου. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να μάθουν για το ηλεκτρικό κύκλωμα ξεκινώντας με απλό (RLC) και προχωρώντας σε κάποιο πιο περίπλοκο (Transformers, MOSFE

Context

Οι τρέχουσες μαθησιακές διαδικασίες βασίζονται στην χειρόγραφη επίλυση μαθηματικών εξισώσεων και στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ο κόσμος πρέπει να δει οπτικά πειράματα για να μάθει τα λάθη του. Η πρόταση απευθύνεται κυρίως σε Ηλεκτρονικά μαθήματα και προηγμένα ηλεκτρονικού κυκλώματος (3ο εξάμηνο ECE211, 5ο εξάμηνο ECE323) *https://www.e-ce.uth.gr/?lang=en