Προγραμματισμός Σκραμπλ

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Οι μαθητές καλούνται να αναδιατάξουν ορισμένες δοσμένες εντολές κώδικα για να εκτελέσουν το πρόγραμμα σωστά εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να ακονίσουν την αντίληψη προγραμματισμού για άγνωστους αλγορίθμους, καθώς και αναθεώρηση γνωστών, και όταν περιλαμβάνονται και οι δύο. Δεν χρειάζονται συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, σύνδεση στο Διαδίκτυο για πληροφορίες, εργαστηριακοί υπολογιστές, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και πιθανώς προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Δημήτριος

Learning Objectives

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι μαθητές θα έχουν: α. αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία προγραμματισμού β. δουλέψει υπό πίεση χρόνου γ. αναπτύξει την ομαδική εργασία και δεξιότητες επικοινωνίας δ. αναθεωρήσει το υλικό των μαθημάτων προγραμματισμού και τους βασικούς αλγόριθμους ε. αναπτύξει την κριτική τους σκέψη

Context

Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα προγραμματισμού ή αλγορίθμου σε οποιοδήποτε τμήμα που έχει τέτοιου είδους θέματα.