Μηχανική Μάθηση με την χρήση TensorFlow

Affiliation: Student
Resolution: Individual | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Σκοπός του προβλήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της Μηχανικής Μάθησης και πιο συγκεκριμένα με τα Νευρωνικά δίκτυα. Οι μαθητές θα μάθουν τις βασικές χρήσεις του TensorFlow, μία από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού, που σε βοηθάει να αναπτύξεις και να εκπαιδεύσεις μοντέλο Μηχανικής Μάθησης

Learning Objectives

Οι μαθητές που θα προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην Μηχανική Μάθηση και θα κατανοήσουν καλύτερα τις παρακάτω έννοιες: - Προεπεξεργασία δεδομένων - Δημιουργία και χρήση βιβλιοθηκών - Να κατανοήσουν την κατηγορία του προβλήματος που χρειάζεται να λύσουν - Δημιουργία και αξιολόγηση Νευρωνικών Δικτύων

Context

Αυτό το πρόβλημα είναι κατάλληλο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, για ανθρώπους που ασχολούνται με την επιστήμη των Υπολογιστών αλλά και γενικότερα με Πληροφοριακά Συστήματα. Αυτό το εργαλείο είναι συναφές με διάφορα μαθήματα όπως Νευρωνικά Δίκτυα, Επιστήμη Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική και Μηχανική Μάθηση. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι λύνοντας αυτό το πρόβλημα οι μαθητές θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους και θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν ποικιλία προβλημάτων βρίσκοντας τον κατάλληλο αλγόριθμο.