Μάθετε τη λειτουργία ενός φωτονικού μικροσκοπίου

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual, Group
Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Το μικροσκόπιο είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για τη μελέτη μικροοργανισμών, κυττάρων και ιστών. Αποτελεί επίσης ένα βασικό εργαλείο για κάθε είδους πρακτική στον τομέα της βιολογίας. Για το σκοπό αυτό, η δραστηριότητα είναι να διδάξει στους μαθητές τη σωστή χρήση του μικροσκοπίου μέσω της εικονικής μάθησης περιβάλλοντος OnLabs (https://sites.google.com/site/onlabseap/onlabseap/) που αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές να παρατηρούν και να εξοικειωθούν με διάφορα θέματα λειτουργιών ενός εκπαιδευτικού φωτονικού μικροσκοπίου, προτού το χρησιμοποιήσουν πραγματικά σε εργαστηριακό περιβάλλον για να παρατηρήσουν δείγματα. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Δημήτρης Καλλές

Learning Objectives

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας οι μαθητές θα έχουν καλή κατανόηση της λειτουργικότητας του φωτονικού μικροσκοπίου. Θα εξοικειωθούν με τις ακόλουθες δραστηριότητες: - Εγκατάσταση και σύνδεση μικροσκοπίου - Χρήση της διεπαφής μικροσκοπίου για να εστιάσουν και να αναθεωρήσουν δείγματα και συγκεκριμένα να εστιάσουν, να μεγεθύνουν, να κοιτάξουν μέσα από τα οπτικά σημεία του μικροσκοπίου, να προσαρμόσουν το διάφραγμα ρυθμίζοντας το, και άλλα.

Context

Η ψηφιακή εφαρμογή OnLabs έχει σχεδιαστεί για χρήση για την αρχική εκπαίδευση των μαθητών στην λειτουργικότητα ενός εργαστηρίου βιολογίας. Η εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί πριν οι μαθητές εισέλθουν πραγματικά στο εργαστήριο για να εξοικειωθούν με τη βασική λειτουργικότητα του ζωτικού εξοπλισμού, όπως το φωτονικό μικροσκόπιο. Μόλις οι μαθητές κατακτήσουν τη βασική λειτουργικότητα του μικροσκοπίου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον πραγματικό εξοπλισμό στο φυσικό εργαστήριο. Η εφαρμογή στοχεύει στο να περιορίσει το κόστος εκπαίδευσης βοηθώντας στη δημιουργία μαθησιακών δεξιοτήτων μέσω ενός ασφαλούς, εικονικού περιβάλλοντος υψηλής πιστότητας που προσομοιώνει με ακρίβεια τις εργαστηριακές συνθήκες του πραγματικού κόσμου.