Κατανόηση του τεχνικού χρέους

Affiliation: University of Thessaly
Resolution: Individual, Group
Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Η έννοια του τεχνικού χρέους αναφέρεται στο γεγονός ότι μια ομάδα υλοποίησης έργου θα επωφεληθεί μακροπρόθεσμα από πρόσθετες, εκ των προτέρων επενδύσεις ενός έργου στην αρχή της διαδικασίας υλοποίησης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή μιας εύκολης λύσης, η οποία, μακροπρόθεσμα, μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος όσον αφορά τη συντήρηση του έργου.

Learning Objectives

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας οι μαθητές θα: - Κατανοήσουν την έννοια του τεχνικού χρέους. - Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις στην ανάπτυξη λογισμικού ή σε άλλα έργα μηχανικής.

Context

Το παιχνίδι παρουσιάζει τους μαθητές στην έννοια του «Τεχνικού Χρέους», δηλαδή το γεγονός ότι μια ομάδα υλοποίησης πρέπει να επενδύσει νωρίς σε ένα καλό σχέδιο υλοποίησης. Εάν όχι, κινδυνεύει να αυξηθεί το μελλοντικό κόστος εφαρμογής ως αποτέλεσμα της επιλογής μιας «εύκολης» και ανεπαρκούς εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι ένας προσομοιωτής των "σπριντ", δηλαδή κύκλοι εργασίας στο πλαίσιο ευέλικτων διαδικασιών. Ο παίκτης ενθαρρύνεται να επενδύσει (ή όχι) στην υλοποίηση ενός έργου πριν από κάθε κύκλο σπριντ. Ο προσομοιωτής δείχνει με την ολοκλήρωση 10 σπριντ το τεχνικό χρέος που συσσωρεύεται ως αποτέλεσμα των επενδυτικών επιλογών. Όσο χαμηλότερο είναι το χρέος, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του παίκτη. Το παιχνίδι μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο μαθημάτων μηχανικής λογισμικού ή οποιουδήποτε μαθήματος στο οποίο η ορθή διαχείριση έργων και η επένδυση σε αποτελεσματικό σχεδιασμό παραγωγής είναι επωφελής.