Εκπαίδευση LEGO SPIKE Prime

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Οι μαθητές δημιουργούν και προγραμματίζουν το δικό τους ρομπότ. Αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με όλα τα άτομα που επιθυμούν να πειραματιστούν με ρομποτική και προγραμματισμό. Η ρομποτική είναι η απόλυτη κονστρουκτιβιστική δραστηριότητα. Οι μαθητές δημιουργούν ένα ρομπότ και μετά το ζωντανεύουν μέσω προγραμματικών δραστηριοτήτων. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Δημήτρης Ταράσης

Learning Objectives

- Μαθαίνετε τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού. - Αναπτύσσετε την αλγοριθμική σκέψη - Ανακαλύψτε δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες για να τις εφαρμόσετε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. - Καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων επιστήμης. - Εισαγωγή στη μηχανική και τη ρομποτική.

Context

Αυτή η εργασία είναι για μαθητές δημοτικού σχολείου που τους αρέσουν τα μαθηματικά και η επιστήμη. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα σε κάθε σχολείο.