Δομές δεδομένων – Οπτικοποίηση αλγορίθμων

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual, Group
Duration: Less than an hour, One to two hours

Overview


Goals

Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε πολύπλοκες δομές δεδομένων και αλγόριθμους και να επιτρέψουμε στους μαθητές να τους δουν στην πράξη.

Learning Objectives

Ο στόχος είναι να γίνει σωστή κατανόηση της λειτουργίας των δομών μέσω διαδραστικών αναπαραστάσεων στον ιστότοπο. Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν αλγόριθμους, θα εφαρμόσουν δέντρα και θα αναπτύξουν γενικά γνώσεις σχετικά με τις δομές δεδομένων.

Context

Οι μαθητές μπορούν να τρέχουν διάφορους αλγόριθμους βήμα προς βήμα και να δουν πώς συμπεριφέρονται σε πραγματικό χρόνο, κάτι που βοηθά στην πλήρη κατανόησή τους. Θα χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/.