Δημιουργία ενός διαχειριστή αποθέματος

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual, Group
Duration: One to two hours

Overview


Goals

Ο στόχος της άσκησης είναι να δημιουργήσει έναν διαχειριστή αποθέματος που θα διαχειρίζεται ψηφιακά. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να δημιουργήσει ένα σχήμα για τη διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών, να σχεδιάσει και να κάνει είσοδο στο χαρακτηριστικό περιεχόμενο σχήματος και να εκτελέσει βασικές λειτουργίες που εξάγουν επιθυμητές πληροφορίες. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Μιχάλης Βασιλακόπουλος

Learning Objectives

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ο χρήστης θα: - Κατανοήσει την έννοια ενός σχήματος για τη διαχείριση διαδικτυακού περιεχομένου - Κατανοήσει την έννοια των μοντέλων σχέσης οντότητας - Κατανοήσει την έννοια των σχεσιακών μοντέλων - Είναι σε θέση να σχεδιάσει μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση συγκεκριμένου περιεχομένου - Μπορεί να χρησιμοποιήσει, σε εισαγωγικό επίπεδο, ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων - Κατανοήσει τις λειτουργικές εξαρτήσεις - Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει, σε εισαγωγικό επίπεδο, τη γλώσσα SQL

Context

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για εκτέλεση στο πλαίσιο μιας εισαγωγικής διαχείρισης βάσεων δεδομένων των συστημάτων. Στόχος είναι να συμπληρώσει τη θεωρητική διδασκαλία μέσω πρακτικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να εφαρμόσουν νέες γνώσεις στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων στην πράξη με τρόπο που προσομοιώνει σχετικές δραστηριότητες στον επιχειρηματικό κόσμο. Η δραστηριότητα εκθέτει τους μαθητές σε αρχιτεκτονικές συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μοντελοποίηση δεδομένων, μοντέλα σχέσεων οντοτήτων, σχεσιακά μοντέλα, σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός, στη γλώσσα SQL για τον ορισμό και τη διαχείριση δεδομένων, στη φυσική οργάνωση μιας βάσης δεδομένων, στην ομαλοποίηση του περιεχομένου, στα μέσα αποθήκευσης, στην οργάνωση αρχείων.