Αντοχή σε καλώδιο χρησιμοποιώντας PhET

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual | Duration: Less than an hour

Overview


Goals

- Προβλέψτε πώς η αλλαγή κάθε μεταβλητής θα επηρεάσει την αντίσταση. - Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ αντίστασης και αντίστασης.

Learning Objectives

- Ανθεκτικότητα - Αντίσταση - Κυκλώματα

Context

Παρατηρήστε τις αλλαγές στην εξίσωση και το καλώδιο καθώς παίζετε με τα ρυθμιστικά αντίστασης, μήκους και περιοχής.