Ανάπτυξη ιστοσελίδων με την χρήση Python

Affiliation: Student
Resolution: Individual | Duration: More than four hours

Overview


Goals

Σκοπός του προβλήματος είναι να μάθουν οι μαθητές τις βασικές γνώσεις της Ανάπτυξης Ιστοσελίδων με την χρήση της Django μία από τι πιο χρήσιμες βιβλιοθήκες της Python. Οι μαθητές θα σχεδιάσουν την δική τους Ιστοσελίδα σε συνδυασμό με την HTML, CSS και την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript , ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν όλα αυτά τα εργαλεία μαζί.

Learning Objectives

Οι μαθητές που θα προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ενώ παράλληλα θα μάθουν βασικές γνώσεις όπως: -Την έννοια του Web request και Web response -Δημιουργία και χρήση βιβλιοθηκών -Πως ένας διακομιστής μπορεί να εκτελέσει ένα Web request. -Δημιουργία βάσης δεδομένων -Να μάθουν πως ένας διακομιστής αλληλεπιδρά με την βάση δεδομένων -Σχεδίαση της εξωτερικής εμφάνισης της Ιστοσελίδας.

Context

Αυτό το πρόβλημα είναι κατάλληλο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών αλλά και για ανθρώπους που ασχολούνται με την επιστήμη των Υπολογιστών. Η Ανάπτυξη Ιστοσελίδων είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και χρήσιμα πεδία της πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα που θέλει να δημιουργήσει μια Ιστοσελίδα είτε για επαγγελματικούς είτε προσωπικούς λόγους.