शिक्षामाशिक्षामा HPC राख्नेराख्नेसम्भाब्यताअधययनगर्ने។ ។


ដំណោះស្រាយ៖ ក្រុម | រយៈពេល៖ ពីរទៅបួនម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

រឿងភាគថៃនិយាយខ្មែរ 2018

វត្ថុបំណងការសិក្សា

१ ។ កំព្យូទ័រដែលមានដំណើរការខ្ពស់ (HPC) क्षमताक्षमतारआर्थिकविस्लेशणप्रस्तुतगर्ने २ २ अन्यराखिएको HPC सँगतुलनागरीविस्लेशणगर्ने

បរិបទ

उच्चक्षमताकोकम्प्युटिङसुविधाकोअवाबअवाबत्योलेवलको