Home Forums PBL for Software Engineering Το παράδειγμα του Maynooth

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #34189
  Isaak LazaridisIsaak Lazaridis
  Participant

  Στις μέρες μας, είναι πλέον γεγονός πως, υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεγαλύτερη έμφαση στη βιωματική προβληματοκεντρική μάθηση συγκριτικά με την παραδοσιακή προσέγγιση μάθησης και διδασκαλίας, στα πλαίσια των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη διαρκή αξιολόγηση των προπτυχιακών προγραμμάτων εφαρμοσμένης μηχανικής λογισμικού, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο ενός κοινού διεθνούς project της μηχανικής των υπολογιστών. Οι διεθνείς προσεγγίσεις για την παροχή αυτής της βιωματικής μάθησης έχουν τεκμηριωθεί και περιλαμβάνουν την Studio-based προσέγγιση, την προσέγγιση που βασίζεται στο μαθητή (Learner-centered approach) και την προσέγγιση προσανατολισμένη στο έργο (Project-oriented approach) οι οποίες επικεντρώνονται στην, υπό προσομοιωμένες βιομηχανικές συνθήκες, ομαδική αλλά και ατομική εργασία. Στο πανεπιστήμιο του Maynooth, στην Ιρλανδία ,εισήχθη ως μέρος του προγράμματος σπουδών επιστήμης υπολογιστών και μηχανικής λογισμικού, ένα προβληματοκεντρικό μάθημα που ονομάζεται ονομάζεται “Real World Software Engineering Group Project” . Ο εκπαιδευτικός στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού και περιλαμβάνει ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, δοκιμές και διαχείριση έργου. Το μάθημα δίνει έμφαση στο How (process) και όχι στο What (product) της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού και οι φοιτητές καθοδηγούνται στον εντοπισμό βασικών δραστηριοτήτων μηχανικής λογισμικού, οι οποίες πρέπει να συνενωθούν για να ολοκληρώσουν επιτυχώς το έργο. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ομαδική συνεργασία τους, για τη διερεύνηση και τη μελέτη σχετικών θεμάτων, όπως διαχείριση έργων, μηχανική λογισμικού, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια δικτύων και προγραμματισμός client-server. Κάθε φοιτητής καταγράφει το ατομικό του ταξίδι ανακάλυψης με τη μορφή ενός στοχαστικού ημερολογίου, στο οποίο σημειώνει γεγονότα, απόψεις και λεπτομερείς εκτιμήσεις. Συγκροτούνται ομάδες τεσσάρων φοιτητών με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι ακαδημαϊκά ασθενέστεροι μαθητές να έχουν το πλεονέκτημα να εργάζονται με τους ακαδημαϊκά πιο ισχυρούς συμμαθητές τους. Ένα τυπικό έργο λογισμικού ανατίθεται σε κάθε ομάδα όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου ή η ανάπτυξη μιας πύλης πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μάθημα παρουσιάζεται με βάση αυτό που ονομάζουμε Pairwise Mentoring, όπου δύο μέντορες παρουσιάζουν το μάθημα παράλληλα. Ο εβδομαδιαίος χρόνος επικοινωνίας με τους μέντορες επικεντρώνεται σε μία μόνο ημι-ημερήσια συνάντηση για να δοθεί στους σπουδαστές μια σχετικά μακρά περίοδος αδιάλειπτου χρόνου να συνεργαστούν και η ευκαιρία να συναντήσουν τους πελάτες (μέντορες) υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για την πρώτη ώρα την οποία οι μέντορες εκμεταλλεύονται για να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές σε βασικά θέματα, όπως η διαχείριση έργων, ο τρόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων και η ανάλυση της προόδου που σημειώνεται. Η επιτυχία του μαθήματος αντικατοπτρίζεται στη θετική ανατροφοδότηση που έλαβε τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους βιομηχανικούς εταίρους(μέντορες/πελάτες) που συμμετέχουν σε αυτό. Οι σπουδαστές εκφράζουν την ικανοποίηση τους από το μάθημα παρά τον όγκο των σχετικών εργασιών και βρήκαν ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις επακόλουθες επαγγελματικές τους δρασατηριότητες. Παραδείγματα των εργασιών που πραγματοποίησαν οι φοιτητές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του πρώτου πανεπιστημιακού αρχείου ePrints στην Ιρλανδία, την ανάπτυξη μιας δικτυακής πύλης για ένα έργο της ιρλανδικής κυβέρνησης (Muintir na Tire) και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Neighborhood Watch στο Δουβλίνο.

  Πηγή: https://www.researchgate.net/publication/221937665_Software_Engineering_Meets_Problem-Based_Learning

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.