Διδασκαλία είδος φούσκα

Δεσμός: Τμήμα Μηχανικής Λογισμικού, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας.
Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Μία έως δύο ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν πώς γίνεται η διαδικασία διαλογής χρησιμοποιώντας την τεχνική ταξινόμησης Bubble.

Στόχοι μάθησης

At the end of the lesson, student should be able to: 1. Understand how bubble sort algorithms works 2. Apply the computational thinking in understanding the algorithm 3. Implement the Program code of the bubble sort algorithms

Συμφραζόμενα

Although sorting exists as a built-in library in most programming languages, the process of thinking the possible algorithm to sort numbers is essential as an exercise to solve programming problems. The flow of the steps needs to be taught of and translated to the instruction for the computer in a certain language. The process of thinking relates to Computational Thinking.