Μηχανική Μάθηση με την χρήση TensorFlow

សម្ព័ន្ធភាព៖ និស្សិត
ដំណោះស្រាយ៖ បុគ្គល | រយៈពេល៖ ពីរទៅបួនម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

Σκοπός του προβλήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της Μηχανικής Μάθησης και πιο συγκεκριμένα με τα Νευρωνικά δίκτυα. Οι μαθητές θα μάθουν τις βασικές χρήσεις του TensorFlow, μία από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού, που σε βοηθάει να αναπτύξεις και να εκπαιδεύσεις μοντέλο Μηχανικής Μάθησης

វត្ថុបំណងការសិក្សា

Οι μαθητές που θα προσπαθήσουν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην Μηχανική Μάθηση και θα κατανοήσουν καλύτερα τις παρακάτω έννοιες: - Προεπεξεργασία δεδομένων - Δημιουργία και χρήση βιβλιοθηκών - Να κατανοήσουν την κατηγορία του προβλήματος που χρειάζεται να λύσουν - Δημιουργία και αξιολόγηση Νευρωνικών Δικτύων

បរិបទ

Αυτό το πρόβλημα είναι κατάλληλο για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, για ανθρώπους που ασχολούνται με την επιστήμη των Υπολογιστών αλλά και γενικότερα με Πληροφοριακά Συστήματα. Αυτό το εργαλείο είναι συναφές με διάφορα μαθήματα όπως Νευρωνικά Δίκτυα, Επιστήμη Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Στατιστική και Μηχανική Μάθηση. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι λύνοντας αυτό το πρόβλημα οι μαθητές θα βελτιώσουν τις ικανότητες τους και θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν ποικιλία προβλημάτων βρίσκοντας τον κατάλληλο αλγόριθμο.