Δημιουργήστε ψηφιακές δεξιότητες για εργασία

Kuuluvus: UTH
Resolutsioon: Individual, Group
Kestus: One to two hours, Two to four hours

Ülevaade


Eesmärgid

Συντάκτης προβλήματος: Olivier Heidmann Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για εργασία. Δεν αφορά απαραίτητα δεξιότητες προγραμματισμού, αλλά περισσότερο τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών για την εκτέλεση εργασιών σε επαγγελματικό ή ατομικό περιβάλλον.

Õppe-eesmärgid

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής EMPLOY για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για εργασία και προσωπική ή ατομική ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν κοινά ψηφιακά εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών, όπως π.χ. χρήση υπολογιστικών φύλλων, email, λογισμικό διαχείρισης αρχείων, προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και άλλα. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για χρήση από αρχάριους στις ΤΠΕ και στοχεύει να εμπλουτίσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτομο σήμερα για να εκτελεί απλές καθημερινές και επαγγελματικές εργασίες μέσω ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.

Sisu

Σύμφωνα με το Grand Coalition for Digital Jobs, η οικονομία της γνώσης αναμένεται να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη στο εγγύς μέλλον. Πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας αναμένεται να απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το New Skills for New Jobs Agenda και το ET2020 υπογραμμίζουν την ανάγκη σύνδεσης δεξιοτήτων που έχουν ενσωματωθεί στην επίσημη και άτυπη εκπαίδευση με τις απαιτήσεις εργασίας, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο της σημασίας των ψηφιακών ικανοτήτων. Υπάρχει ανάγκη για παρεμβάσεις στις πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση των προφίλ ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν με έμφαση στην επόμενη γενιά. Το EMPLOY στοχεύει στην οικοδόμηση ψηφιακών δεξιοτήτων για ανάπτυξη σε περιβάλλον επαγγελματικής ή καθημερινής ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη δημοφιλών ψηφιακών εργαλείων που είναι χρήσιμα για την εκπλήρωση εργασιών. Η προτεινόμενη εφαρμογή έχει τη μορφή ενός παιχνιδιού ψηφιακής μάθησης που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν στο πλαίσιο ευρύτερων δραστηριοτήτων, συχνά ως εισαγωγικό υλικό που ενισχύει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακού προγραμματισμού.