Παίξτε και πρόγραμμα


Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Περισσότερες από τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

To learn JavaScript programming

Στόχοι μάθησης

Computer programming

Συμφραζόμενα

This is situated in the context of a subject about computer-programming. The student is asked to solve some challenges related to mathematical or text processing operations. In case students have advanced computer programming skills they can be asked to create a game (e.g. pacman, chess).