Използване на роботи за сортиране на обекти според цвета


Резолюция: Група | Продължителност: Повече от четири часа

Общ преглед


Цели

За да помогнете на учениците да проектират, изграждат и програмират роботизирана система, която може да идентифицира поне три различни цвята на LEGO елементи и да ги сортира на отделни места.

Цели на обучението

В крайна сметка учениците ще могат: - да разберат, че по -големите системи могат да бъдат направени от по -малки системи или подсистеми - да разберат, че сензорните данни могат да контролират системите, използвайки обратна връзка - да разберат, че роботите, които сортират обекти, са производствена технология - да знаят как да напишат програма за контрол на цветовото усещане и движението за сортиране

Контекст

Използването на роботиката като образователен инструмент набира все по -голяма популярност. Напредъкът в технологиите доведе до разработването на универсални роботизирани конструктивни комплекти за използване в средно училище (K-12). Проектирането на робот, който да изпълнява дори проста задача, може да постави големи изисквания към индивидуалното творчество на учениците и способностите за решаване на проблеми. В същото време учебният контекст позволява на учениците да работят в строителна, съвместна учебна среда, която насърчава споделянето на идеи.