Phát triển kiến thức thông tin


Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức về vấn đề thông tin sai lệch và tin tức giả mạo, cũng như trang bị cho sinh viên các kỹ năng kiểm tra thực tế cần thiết để điều hướng bối cảnh kỹ thuật số mà không rơi vào tình trạng khó khăn này.

Mục tiêu học tập

- Để phát triển sự hiểu biết về hiện tượng thông tin sai lệch và cơ chế phát triển của chúng trên Internet (đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội). - Phát triển tư duy phản biện liên quan đến việc chia sẻ thông tin trực tuyến và thói quen kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền. - Để phát triển kỹ năng kiểm tra thực tế; học cách sử dụng các công cụ và dịch vụ hiện có (từ công cụ tìm kiếm đến các dịch vụ chuyên dụng như Snopes) để xác minh thông tin.

Bối cảnh

Thông tin sai lệch trực tuyến đang là một vấn đề ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Hậu quả của nó có thể từ tương đối vô hại đến nguy hiểm cao cho xã hội. Ví dụ về loại thứ hai bao gồm từ ảnh hưởng của tin tức giả mạo đối với cuộc bầu cử Hoa Kỳ cho đến việc đám đông ly tán ở một số quốc gia do tin đồn sai sự thật được lan truyền qua WhatsApp và các phần mềm nhắn tin khác. Mặc dù có nhiều nỗ lực được đầu tư vào việc ngăn chặn sự lan truyền của tin tức giả mạo, nhưng một giải pháp lâu dài khả thi cho vấn đề này là không thể mà không cần bồi dưỡng kiến thức thông tin và kỹ năng kiểm tra thực tế ở người dùng Internet. Đây là sứ mệnh rộng lớn hơn mà dự án hướng tới. Dự án này sẽ tập trung vào việc tìm hiểu và áp dụng các kỹ năng kỹ thuật số cần thiết để điều hướng thông tin trực tuyến, với trọng tâm là kiểm tra thực tế. Nó cũng sẽ giới thiệu tiềm năng của AI và các giải pháp học sâu để giảm thiểu thông tin sai lệch trực tuyến (xem ví dụ: hướng dẫn sau: https://towardsdatascience.com/full-pipeline-project-python-ai-for-detecting-fake-news-with -nlp-bbb1eec4936d)