Μοντέλο προσομοίωσης πραγματικών στοιχείων με Simulink

Chi nhánh: University of Thessaly (UTH)
Độ phân giải: Cá nhân | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Ο στόχος της χρήσης του Simulink είναι η δημιουργία και η προσομοίωση μοντέλων πραγματικών στοιχείων και ενσωματωμένων συστημάτων για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Οι μηχανικοί θα μπορούν να εξερευνήσουν και να εφαρμόσουν νέα σχέδια χωρίς τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. C, C ++) Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Κάλλη Ράντου

Mục tiêu học tập

Λόγω του γεγονότος ότι το Simulink είναι μια πλατφόρμα βασισμένη σε μοντέλα, οι φοιτητές θα δημιουργήσουν και θα βελτιστοποιήσουν εύκολα το δικό τους σχέδιο. Χιλιάδες ή και εκατομμύρια προσομοιώσεις θα τους βοηθήσουν να ορίσουν και να προσαρμόσουν τις σωστές παραμέτρους για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης του αλγορίθμου τους, μπορούν να ορίσουν μια καλύτερη αρχιτεκτονική συστήματος που να περιλαμβάνει πιο περίπλοκη λογική.

Bối cảnh

Οι φοιτητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το περιβάλλον προσομοίωσης για το σύστημά τους για να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του. Το γεγονός ότι όλες οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν πολλές φορές και οι φοιτητές μπορούν να προσθέσουν περισσότερα σε κάθε προσομοίωση οδηγώντας σε καλύτερη και γενικότερη άποψη του προβλήματος. Επιπλέον, η ευκαιρία του να έχουν χιλιάδες προσομοιώσεις δημιουργεί καλύτερη εφαρμογή του συστήματος. Ο καθηγητής έχει ένα κλειδί-ρόλο στη χρήση του Simulink, επειδή μπορεί να βοηθήσει εξηγώντας την περίπλοκη λογική που απαιτείται για τον σχεδιασμό και μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την αρχιτεκτονική του συστήματος που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Άλλο πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του προγράμματος είναι ότι δεν απαιτείται καλή γνώση του προγραμματισμού, καθώς ο κώδικας μπορεί να εξαχθεί αυτόματα ή ως πρωτότυπα για μελλοντική χρήση.