Các bên liên quan của hệ thống thông tin

وابستگی: Huong Nguyen
قرارداد: Individual, Group
دورانیہ: ایک گھنٹہ سے بھی کم

جائزہ


اہداف

Mục tiêu của bài toán này là tìm và phân loại các bên liên quan của một hệ thống thông tin nhất định

سیکھنے کے مقاصد

Sau khi giải quyết vấn đề này, học sinh sẽ có thể: - Xác định 4 loại bên liên quan của hệ thống thông tin - Xác định và phân loại các bên liên quan cho một hệ thống thông tin nhất định - Hiểu vai trò của từng loại bên liên quan - Giải thích lý do tại sao chúng ta cần tính đến các bên liên quan này khi phát triển hệ thống thông tin - Áp dụng kiến ​​thức đã học để tìm kiếm các bên liên quan cho các hệ thống thông tin khác

خیال، سیاق

Từ "bên liên quan" dùng để chỉ các cá nhân hoặc nhóm bị ảnh hưởng bởi một dự án phát triển phần mềm. Có các bên liên quan cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Họ có thể là người dùng cuối hoặc chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động. Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan phải được xác định.