Проблемно-базирано обучение

2 پوسٹس دیکھنا - 1 2 کے ذریعے (کل 2 میں سے)
 • مصنف
  پوسٹس
 • #34116
  Tsvetelinaتسیلینا
  شریک

  Творческо мислене е същността на проблемно-базирано обучение. Чрез това обучение се развива на интелекта, формира се самосъзнанието, стимулира се критическото мислене. Това е вид развиващо обучение, в което се съчетават системната самостоятелност в изследователската дейност на учениците с усвояването на готови изводи в науката. Системата от методи в него е изградена на принципа на целеполагането и проблемността. Така се осъществява процесът на взаимодействие на преподаване и учене, ориентиран към формиране на познавателна сомостоятелност на учениците, както и на устойчива мотивираност при ученето, на когнитивни способности в хода на усвояването на научните понятия и способите на действие, детерминирани от проблемната ситуация. В основата на проблемно-базираното обучение са заложени осъзнаването на проблема, пътят за неговото решение и рефлексията. Това обучение изменя подхода към опознаването на света и процеса на преподаване.

  #34134

  До колко обаче това ще помогне на студенти, които въобще не се интересуват да научат нещо?

2 پوسٹس دیکھنا - 1 2 کے ذریعے (کل 2 میں سے)
 • اس عنوان کا جواب دینے کے لئے آپ کو لاگ ان کرنا ضروری ہے۔