Τρεις διαστάσεις για την δια ζώσης PBL

A visualizar 1 artigo (de um total de 1)
 • Autor
  Artigos
 • #34856

  Για να κατανοήσουμε την προβληματοκεντρική μάθηση πρέπει να ορίσουμε τα τρία στάδια που την συνθέτουν. Τα τρία αυτά στάδια είναι το πρόβλημα, η εργασιακή διαδικασία και η λύση.
  Ο πλαισίωση του προβλήματος γίνεται ως εξής. Αρχικά, ο καθηγητής ορίζει το πρόβλημα μέσω ενός κειμένου, όπου παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες για την εργασία και οι συνθήκες συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Στη συνέχεια μέσω ενός discussion forum οι μαθητές συζητάνε και σιγά σιγά δομούν τη διάσταση του προβλήματος. Επιπροσθέτως, μέσω αυτής την συζήτησης και την επίβλεψη του καθηγητή γίνεται η ψηφοφορία για την τελική απόφαση.
  Σχετικά με την εργασιακή διαδικασία θα εξετάσουμε τον τρόπο που οργανώνεται και ελέγχεται η πορεία της εργασίας. Ο καθηγητής είναι ο βασικός οργανωτής καθώς δίνει τις οδηγίες. Παρόλα αυτά λόγο έχουν και οι μαθητές καθώς μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους μέσω ενός discussion forum. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των ομάδων καθώς και για τα εργαλεία που θα παρέχει σε αυτές. Οι μαθητές από την άλλη έχουν την δυνατότητα ανταλλαγής μελών, καθώς και την αίτηση για παροχή επιπλέον εργαλείων αν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Η διεύρυνση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό των διαφόρων ομάδων που θα ορίσει ο καθηγητής, καθώς και την επιχειρηματολογία από την μεριά των μαθητών.
  Υπεύθυνος για την λύση, τελικά, είναι σε μεγάλο βαθμό ο καθηγητής με τις μεθόδους αξιολόγησης που παρέχει. Ωστόσο, συμμετέχουν και οι μαθητές μέσω της αυτό-αξιολόγησης (σχόλια και ερωτηματολόγια).

A visualizar 1 artigo (de um total de 1)
 • Tem de iniciar sessão para responder a este tópico.