Δημιουργία ενός αλγορίθμου για την επίλυση ενός 3 × 3 Rubik’s Cube

सम्बद्धता: University of Thessaly (UTH)
समाधान: समूह | अवधि: चार घण्टा भन्दा बढी

अवलोकन


गोलहरू

Αυτό το πρόγραμμα θα εισαγάγει στους φοιτητές έναν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης προκειμένου να λύσουν ένα πολύ δημοφιλή παζλ γνωστό ως Rubik's Cube. Αυτό το πρόβλημα θα τους εξοικειώσει επίσης με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Αθανάσιος Πολ.

सिक्ने उद्देश्यहरू

Μέχρι το τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι φοιτητές θα μπορούν: • Να κατανοούν την μηχανική του Rubik's Cube • Να μαθαίνουν πώς να μοντελοποιείται ένα πραγματικό πρόβλημα στον κώδικα των υπολογιστών • Να καταλάβουν γιατί η Πληροφορική χρησιμοποιείται για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων • Να διευρύνουν τις δεξιότητες τους στον προγραμματισμού και στην αλγοριθμική σκέψη τους • Να εμβαθύνουν τις μαθηματικές γνώσεις τους, συγκεκριμένα στην συνδυαστική και στα σετ

प्रस्ग

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμπεριληφθεί στο μάθημα του Προγραμματισμού του πρώτου έτους των σπουδών, στα Διακριτά Μαθηματικά ή / και στους Αλγόριθμους. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα για την εκπαίδευση μηχανικών καθώς και για την εκπαίδευση στην πληροφορική γιατί δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοούν τη λογική του προγραμματισμού. Αυτό το έργο θα δείξει τη σχέση μεταξύ μαθηματικών εννοιών και προγραμματισμού. Επιπλέον, θα επιτρέψει στους φοιτητές να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο μεταξύ του αφηρημένου τρόπου σκέψης και της μετάφρασης του σε κωδικούς του υπολογιστή. Προκαλεί τους φοιτητές να βρουν μια σωστή λύση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, μπορεί να αντιμετωπιστεί και ως πρόβλημα βελτιστοποίησης.