Sistemas de Numeración


Resolutsioon: Üksikisik | Kestus: Kaks kuni neli tundi

Ülevaade


Eesmärgid

O alumnado debe entender o proceso que o home levou a cabo para empezar a contar unidades. E entender cómo fomos empregando distintos recursos para este conteo. Tamén explicaremos cómo chegamos ao Sistema de Numeración decimal, pasando por outros previamente.

Õppe-eesmärgid

1.-Comprender a necesidade de contar unidades que tivo a humanidade e cando tuvo lugar e onde ocurriu. 2.- Seguir e entender a evolución de ese conteo primitivo ata chegar ao sistema de numeración romana en Europa 3.- Entender cómo chegou o sistema de numeración decimal dende Asia e as súas vantaxes. 4.- Reflexionar sobre o que supuso a convivencia dos dous sistemas de numeración durante o tempo que coexistiron. 5.- Coñeceer a evolución dos sistemas de numeración ata chegar ao sistema binario.

Sisu

Introducción ao Sistema de Numeración binario. Electrónica dixital.