ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Kuuluvus: Thessalia ülikool (UTH)
Resolutsioon: Individual, Group
Kestus: Less than an hour, One to two hours

Ülevaade


Eesmärgid

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν ένα παιχνίδι περιπέτειας σε δομές δεδομένων και αλγορίθμων. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι μαθητές θα μπορούν: - Να ενθαρρύνουν τους νέους να αναπτύξουν μια βαθύτερη εκτίμηση των συστημάτων που μας παρέχουν δύναμη. - Να προσδιορίσουν τον καλύτερο αλγόριθμο λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα εμπόδια στην περιοχή. - Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς αλγορίθμους ενός δικτύου ροής. - Να κατανοήσουν τον ορισμό του δικτύου ροής. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Ανδρέας Μαυρής

Õppe-eesmärgid

Ο στόχος είναι: - Η μάθηση διαφορετικών τύπων και η πολυπλοκότητα των δομών δεδομένων και των αλγορίθμων. - Η κατανόηση της σημασίας του δικτύου ροής. - Η μάθηση της χρήσης δομών δεδομένων. - Η ανάπτυξη μιας βαθύτερης σκέψης σχετικά με τη μεθοδολογία του δικτύου ροής. - Η ανακάλυψη της σημασίας των οφελών χρησιμοποιώντας το δίκτυο ροής και τις δομές δεδομένων. - Η κατανόηση του ρόλου του πλεονεκτήματος των δομών δεδομένων.

Sisu

Αυτή η εργασία προορίζεται για ένα εισαγωγικό πρόγραμμα προ-μεταπτυχιακού προγραμματισμού σε οποιαδήποτε σχολή που σχετίζεται με μηχανική και τεχνολογία πληροφοριών. Στόχος είναι να διδάξει στους νέους μηχανικούς τις βασικές έννοιες των δομών δεδομένων και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, κάνοντας το με διασκεδαστικό τρόπο. Στο παιχνίδι, οι μαθητές πρέπει να βοηθήσουν τον κάστορα να πάει στο σπίτι του επιλύοντας έναν διαφορετικό αλγόριθμο που να λειτουργεί αποτελεσματικά.