Συνομιλία πολλαπλής διανομής peer-to-peer


Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την εφαρμογή πολλαπλής διανομής

Στόχοι μάθησης

Understand and apply local network address Understand and apply the UDP and multicast datagrams in an application Network Java programming Design simple communication system and interface

Συμφραζόμενα

Point-to-point connections handle a lot of communication needs, but passing the same information between many peers becomes challenging as the number of direct connections grows. Sending messages separately to each recipient consumes additional processing time and bandwidth, which can be a problem for applications such as group chat, streaming video or audio. Using multicast to deliver messages to more than one endpoint at a time achieves better efficiency because the network infrastructure ensures that the packets are delivered to all recipients. Unlike the most chat systems (e.g. YMessenger), this program does not need a server that dispatches messages but works in a distributed (i.e. peer-to-peer) style, allow chat in a LAN using multicast UDP datagrams.