Σύστημα σχεδιασμού για τη διαχείριση αποθεμάτων στο Mart


Ανάλυση: Ατομο | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα για τη διαχείριση των αποθεμάτων πολύ αποτελεσματικά.

Στόχοι μάθησης

through this assignment student can: -understand business process -Understand the database for analyzing -Understand deeply into the code writing -Design Interface very interesting -how to test the software designed -How to implement the system was created

Συμφραζόμενα

System designer is for managing the stock in the mart is very import for managing stock effectively and can reduce the fraud and error during purchasing and selling process. this system can record all the transaction in the business process and provide the detail report for the business owner for making the decision.