अर्थोपेडिक प्रत्यारोपणका लागि पोलियुरेथेन संमिश्रणहरूको प्रयोग


Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

मानिसहरुको हड्डीमा हुने त्रुटिहरू चिकित्सासम्बन्धी ठूलठूला समस्याहरू हुन्। चोटपटक, संक्रमण, अर्बुद, अस्टियोपोरोसिस जन्मजात रोगका कारण हुन सक्छ। यसको लागि उपायहरुको छलफल गर्ने।

Στόχοι μάθησης

पोलियुरेथेन मिश्रित अर्थोपेडिक प्रत्यारोपणका लागि यसको यान्त्रिक अनुकूलता विश्लेषण गर्ने।

Συμφραζόμενα

प्रोक्सिमल फेमोरल फ्र्याक्चर भएका वृद्ध बिरामीहरूमा शल्यक्रियाले समग्र स्थिरता, प्रारम्भिक जुटान, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी शारीरिक विज्ञानमा सुधार र बिरामीको समग्र आराममा योगदान पुऱ्याउँछ। हड्डी बिग्रिएका हड्डीहरूलाई मदत गर्न र निको हुन वा त्यसको ठाउँमा मदत गर्न अर्थोपेडिक प्रत्यारोपण गरिन्छ।