Μετατροπή κυκλώματος στο ισοδύναμο Thevenin

Δεσμός: UTH
Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Μία έως δύο ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η μετατροπή του κυκλώματος που δίνεται, στο ισοδύναμο Thevenin.

Στόχοι μάθησης

Μετατροπή ενός πολύπλοκου κυκλώματος στο αντίστοιχο κύκλωμα Thevenin.

Συμφραζόμενα

Σε οποιοδήποτε γραμμικό κύκλωμα, που μπορεί να περιέχει ανεξάρτητες πηγές (τάσης, ρεύματος) και εξαρτημένες πηγές, ο υπολογισμός της τάσης στα άκρα κάποιου στοιχείου ή ο υπολογισμός του ρεύματος που το διαρρέει, μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του Θεωρήματος Thevenin. Το πολύπλοκο γραμμικό κύκλωμα, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό κύκλωμα που θα περιέχει μία πηγή τάσης, που ονομάζεται τάση Thevenin (Vth) ή τάση ανοικτοκύκλωσης (Voc), σε σειρά με μια αντίσταση που ονομάζεται αντίσταση Thevenin (Rth). Το απλό αυτό κύκλωμα ονομάζεται ισοδύναμο Thevenin.