Cистеми за автоматично управление

Chi nhánh: TU Gabrovo
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Целта на занятието да се изследват непрекъснати линейни системи за автоматично управление за устойчивост с помощта на алгебрични критерии.

Mục tiêu học tập

В края на занятието обучаемите ще: • Могат да прилагат алгебрични критерии за устойчивост; • Могат да изследват системи за автоматично управление (САУ) за устойчивост без наличието на закъснителни звена; • Могат да правят оценка на качеството на преходните процеси в системите за автоматично управление.

Bối cảnh

Системите за автоматично управление са неизменна част от съвременния живот. Те улесняват начина ни на живот и минимизират човешкия труд, като автоматизират производството на различни изделия и технологии.