Προβληματοκεντρική μάθηση στην Ελλάδα

1 پوسٹ دیکھنا (1 کی کل)
 • مصنف
  پوسٹس
 • #34828

  Η προβληματοκεντρική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία στοχεύει στο να εξοπλίσει τον μαθητή με αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενσωματώνοντας παράλληλα δυνατότητες απόκτησης ενός συγκεκριμένου σώματος γνώσης από πολλάπλες περιοχές επιστημονικών πεδίων και γνωστικών περιοχών. Ξεκίνησε σαν διδακτικό μοντέλο το 1960 και έχει εφαρμογή από την δικηγορία και την επιχειρηματικότητα ως τις κοινωνικές επιστήμες και το πολυτεχνείο. Τα οφέλη είναι πολλά για τους μαθητές καθώς τους βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, την διεύρυνση της βάσης γνώσεων, την βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών / και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση ηγετικών ικανοτήτων, και την αυξημένη δημιουργικότητα. Γιατί όμως παρόλα τα πλεονεκτήματα η χρήση αυτής της μεθόδου δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα;
  Η προβληματοκεντρική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία στοχεύει στο να εξοπλίσει τον μαθητή με αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, ενσωματώνοντας παράλληλα δυνατότητες απόκτησης ενός συγκεκριμένου σώματος γνώσης από πολλάπλες περιοχές επιστημονικών πεδίων και γνωστικών περιοχών. Ξεκίνησε σαν διδακτικό μοντέλο το 1960 και έχει εφαρμογή από την δικηγορία και την επιχειρηματικότητα ως τις κοινωνικές επιστήμες και το πολυτεχνείο. Τα οφέλη είναι πολλά για τους μαθητές καθώς τους βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών, την διεύρυνση της βάσης γνώσεων, την βελτίωση της επικοινωνίας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών / και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση ηγετικών ικανοτήτων, και την αυξημένη δημιουργικότητα. Γιατί όμως παρόλα τα πλεονεκτήματα η χρήση αυτής της μεθόδου δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα;
  Αρχικά, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως λ.χ η Σουηδία, όπου ο στόχος του σχολείου «είναι να παρέχει σε όλους τους μαθητές/τριες γνώσεις και δεξιότητες, για να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ευτυχισμένα, ικανά και υπεύθυνα άτομα για την κοινωνία» τα Ελληνικά σχολεία έχουν ως στόχο την τελεσφόρηση στις πανελλήνιες ώστε κάθε μαθητής να σπουδάσει το αντικείμενο που «θέλει» και στη συνέχεια να βγει στην αγορά εργασίας. Ο τρόπος εξέτασης των περισσότερων μαθημάτων δεν είναι τίποτα άλλο από στείρα αποστήθιση μερικών σελίδων και στη συνέχεια η αποτύπωση τους στη κόλλα εξέτασης. Είναι προφανές πως δεν υπάρχει χώρος για μαθησιακές δραστηριότητες που είναι μακροπρόθεσμες, διαθεματικές – διεπιστημονικές και μαθητοκεντρικές. Σε ότι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα γίνονται ευκολότερα στην εφαρμογή PBL λόγω της ελευθερίας του κάθε καθηγητή στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματός του. Καθώς η χρήση νέων τεχνολογιών κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, η χρήση PBL διευρύνεται συμβάλλοντας στην υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

1 پوسٹ دیکھنا (1 کی کل)
 • اس عنوان کا جواب دینے کے لئے آپ کو لاگ ان کرنا ضروری ہے۔