Ανάπτυξη Responsive Travel Website με χρήση Html5 ,Css3 ,Bootstrap και jQuery

Afiliação: UTH
Resolução: Grupo | Duração: Menos de uma hora

Visão geral


Metas

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί μία ταξιδιωτική ιστοσελίδα κάνοντας χρήση τις εξής τρεις γλώσσες Hypertext Markup Language (HTML5) , Cascading Style Sheets (CSS3) και Javascript (jQuery). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει και το Bootstrap το οποίο έχει έτοιμα templates και θα μας βοηθήσει να σχεδιαστεί καλύτερα η ιστοσελίδα. Μέσα από την διαδικασία αυτή θα αποκτήσουμε γνώσεις πάνω στο Front End και θα μάθουμε να προγραμματίζουμε. Από την άλλη ο χρήστης όταν μπει στην ιστοσελίδα θα διαπιστώσει ότι είναι εύχρηστη και μπορεί να βρεί πολύ γρήγορα αυτό το ταξιδιωτικό πακέτο που επιθυμεί και να κάνει κράτηση.

objetivos de aprendizado

Ολοκληρώνοντας την εργάσια αυτή αναπτύξαμε την ικανότητα μας στο σχεδιασμό και τη δημιουργία μίας ιστοσελίδας . Μάθαμε να προγραμματίζουμε με τις εξής γλώσσες: 1. Hypertext Markup Language (HTML5) 2. Cascading Style Sheets (CSS3) 3. Bootstrap 4. Javascript(jQuery) Με αποτέλεσμα να έχουμε ίσως δυνατότητες να εργαστούμε ως προγραμματιστής ανάπτυξης ιστοσελίδων ως ελεύθερος επαγγελματίας ή σε κάποια εταιρία. Όσον αφορά τους χρήστες, θα γνωρίσουν μια νέα πιο εύχρηστη τεχνολογία που θα τους διευκολύνει στην εύρεση και κράτηση ταξιδιωτικών πακέτων.

Contexto

Το GreeceInspire Travel Site αναπτύχθηκε από μία προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στα πλαίσια του μαθήματος “Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού” και υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Χαρίκλειας Τσαλαπάτα.